Privacyverklaring
 

Inleiding
ProCreative neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokken organisatie) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welk gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy statement leven over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy statement door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact met opnemen met ons.

Over ProCreative
ProCreative, kantoorhoudende te (5102AE) Dongen aan de Lage Ham 190, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 17255755, is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door ProCreative de verwerkingsverantwoordelijke.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:
- Contactgegevens, zoals naam, adres, plaats, telefoonnummer en emailadres.

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:
- het beheren van onze relatie met (potentiele) klanten en bezoekers;
- het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
- het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
- het uitvoeren van (gerichte) marketing promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiele) klant tot stand te brengen,
- in stand te houden of uit te breiden;
- het voldoen aan wettelijk verplichtingen.

Opslag en bewaartermijn van uw gegevens.
Wij bewaren uw gegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben, bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn die voor ons gelden. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking hiervan.

Inzage en wijzigen:
U kunt uw eigen persoonsgegevens altijd bekijken en zo nodig laten wijzigen.

Toestemming intrekken:
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat wij daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren aan u.

Waar kunt u terecht met vragen en klachten?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop ProCreative uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@pro-creative.nl of telefonisch contact opnemen met ons, ook als u een klacht heeft over de manier waarop ProCreative uw gegevens verwerkt. Daarnaast kunt u ook altijd contact op nemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebeid van privacybescherming, in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Neem contact met ons op

Bewijs dat u geen robot bent
Error 404
 • Usp 1
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Snelle levertijd
   • Bij meeste bestellingen
 • Usp 2
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Gratis visueel proef
   • Eigen ontwerpafdeling
 • Usp 3
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Laagste prijsgarantie
   • Betaal nooit teveel
 • Usp 4
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Persoonlijk advies
   • Kennis in producten